Šolanje na domu

Šolanje na domu

V teh tednih izolacije sem bila že neštetokrat srčno hvaležna in vesela, da sta otroka še majhna, da ne hodita v vrtec in, da se naša rutina pretirano ni spremenila. Ker pa vem, da v večini primerov ni tako, sem za odgovore na temo šolanja na domu (kot celotletno šolanje) skladno z odločitvijo staršev, povprašala Matejo de Laat, ustanoviteljico zavoda ŠND, Šola na domu.

1. Nekaterim je že sama misel na šolo od doma totalno “mimo”. Kaj so tiste bistvene razlike, ki jih vidite vi med “normalnim” šolanjem – ki ta trenutek to ni  in šolanjem na domu, kot ga izvajate pri vas doma?

Imate v mislih šolanje na daljavo, s katerim so soočeni starši v teh tednih? Razlik je kar nekaj (kopiram mojo objavo na fbju):
1. Večina staršev je s šolanjem na domu soočena po sili razmer, če se lahko tako izrazim. Šnd pa starši smo se zanj odločili zavestno in prostovoljno. To pogojuje našo držo do poučevanja. Slednji pri tem bolj ali manj uživamo, prvim pa utegne biti težko, lahko se počutijo negotovo, brez zadovoljive podpore, brez orodij, početi morajo nekaj, za kar se niso sami odločili, morda jim je poučevanje celo odveč, so utrujeni, ker morajo poleg šolskega dela z otrokom še hoditi v službo.

2. Učni proces pravih šolarjev na domu in otrok, ki se drugače šolajo v šoli, se močno razlikujeta. Pravi šolarji na domu so skupaj v učnem procesu z nami, šnd starši, od samega začetka šolskega leta. Skupaj hodimo po tej poti. Starši, ki so soočeni s šolanjem doma po sili razmer, pa morajo sedaj nadaljevati učni proces, ki ga je njihov otrok že začel v šoli. Ne vedo točno kako in kaj. Morda imajo občutek, da niso za to, da nimajo sposobnosti, da učni proces izpeljejo do konca. Izredno neprijetna in težka situacija.

3. Šnd starši smo se za ta način šolanja odločili večinoma zato, ker želimo bolj upoštevati otrokove potrebe, njegove močne in šibke točke, nejgove darove in potenciale. Učni proces služi temu cilju in ne temu, da se otrok nauči predpisane snovi (to mu šoloobveznost sicer nalaga, a je za nas bolj kot ne drugotnega pomena).To lahko storimo, ker nam šolanje na domu  daje dovolj svobode pri poučevanju. To je zelo pomemben element šolanja na domu. Ostali otroci tega v šolah niso deležni, ker oblika šole in način poučevanja tega enostavno ne omogočata v dovolj veliki meri, če sploh. Čeprav imajo mnogi izmed staršev podobne želje, je v tem trenutku njihov cilj predvsem izpeljati učni proces, ki se je začel v šoli in je nekako v središču.

4. Starši, ki smo se zavestno in prostovoljno odločili, da svoje otroke šolamo na domu, smo odgovorni za učni uspeh svojih šolarjev na domu, ker smo njegov učitelj. V primeru šolanja doma oz. na daljavo, ki se trenutno odvija pri nas, pa so še vedno učitelji tisti, ki nosijo odgovornost za to, kako uspešen bo otrok na koncu leta (sicer se mi zdi, da odgovornost za otrokov učni uspeh v šoli ni čisto dorečena).

2. Komu ne priporočate izvajanja šole na domu in zakaj?

Ne priporočam ga tistim, ki jim ta način izobraževanja ni blizu. Zelo pomembno je tudi, da se oba starša strinjata z odločitvijo, da se bo otrok šolal na domu. V nasprotnem primeru lahko kasneje pride do težav.

3. Je ob izvajanju šolanja na domu mogoče hkrati hoditi še v službo, ali ne?

Ne bom rekla, da ni mogoče, zagotovo pa je veliko lažje, če se vsaj eden izmed staršev posveti šolanju otroka na domu. Kadar imata oba starša fleksibilen delovni urnik, ali pa delata polovični delovni čas, je šolanje na domu zagotovo mogoče izpeljati. Vse je odvisno od volje staršev. Koliko časa in truda so pripravljeni vložiti v šolanje svojega otroka na domu in kakšne so njihove zmožnosti. To mora vsak starš znati preceniti sam.

4. Kako pa potekajo testiranja oziroma preverjanja znanja? Na kakšen način otrok letnik zaključi? Ali enako kot ostali dobi spričevalo z ocenami?

Šolarji na domu morajo na koncu leta opravljati preizkuse znanja iz tistih predmetov, ki jih za posamezen razred določa Zakon o osnovni šoli. preizkuse znanja opravlja na šoli, v katero je vpisan. tako kot otroci, ki obiskujejo šolo, tudi šolarji na domu na koncu leta dobijo spričevalo.

5. Kako poskrbite za zadostno količino socializacije pri otroku? (vemo, da je to najpogostejši razlog, ki ga omenjajo vsi tisti, ki so pristaši tipičnega šolanja otrok)?

Preden odgovorim na vprašanje, želim najprej nekaj povedati o socializaciji sami. Socializacija, znotraj katere otrok razvija socialne veščine, je kompleksen proces. Splošno prepričanje je, da otroci razvijajo socialne veščine druženja in preživljanja časa z vrstniki. Vendar ni tako. Socialne veščine se razvijajo postopoma, skupaj s psihološkim zorenjem otroka, torej z razvojem miselnih sposobnosti, pri čemer mora otrok nujno imeti zgled zrelih odraslih in njihovo vodstvo. Ti mu pomagajo, da razvije socialne veščine. V stiku s sovrstniki pa jih potem pili. Ta proces podrobno opisujem v svoji knjigi z naslovom ‘Kam pa ti hodiš v šolo?’. Naj poudarim, da šolarji na domu niso zaprti med štiri stene in niso osamljeni. Imajo prijatelje in dovolj raznovrstnih stikov z drugimi ljudmi, različnih starosti in znotraj različnih družbenih situacij. Res pa je, da imajo praviloma manj stikov s sovrstniki, kot otroci, ki hodijo v šolo. Toda v luči zgornjih besed, to sploh ni nekaj negativnega, še posebej zato, ker so deležni vodstva in spremljave svojih staršev.

6. Imate svoj zavod. Nam lahko na kratko predstavite kaj nudite in kje vas bralci najdejo?

Osrednja ideja na podlagi katere deluje Zavod ŠND je opolnomočenje staršev pri poučevanju svojih otrok. Zavod si prizadeva staršem ponuditi različna orodja, s katerimi bodo svojega otroka uspešno popeljali skozi njegov učni proces in ga hkrati pripravili tudi na to, da bo dosegal učne cilje, ki jih določajo učni načrti.
Zavod organizira dejavnosti predvsem na treh področjih:
1. Organizira dejavnosti, ki staršem pomagajo pri procesu poučevanja njihovih otrok, v obliki predavanj in delavnic.
2. Organizira dejavnosti za otroke, pri katerih otroci, poleg druženja, izkusijo tudi učenje in delo v skupini, v obliki izletov in delavnic.
3. Prizadeva si širiti informacije o šolanju na domu, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah. Odziva se tudi na sprotna vprašanja in izzive, ki se pojavljajo v širši javnosti. 
Glede na situacijo pa je njegov obstoj negotov.

Sledite ji lahko na http://solanadomu.weebly.com/ ali na Facebooku.

Mi pa se beremo tudi na Facebooku in Instagramu. Kmalu pa odpremo še en nov kanal. Uganeš kje?

Komentiraj objavo

Tvoj e-naslov ne bo javno objavljen.

Scroll to Top